Skip to content

Nová aplikácia Slovensko v mobile je už dostupná v Google Play

Aktualizované 20.6.2022 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, spolu so štátnou softvérovou firmou Slovensko IT, v pondelok  spustia aplikáciu Slovensko v mobile. Osobne ju predstavila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. 

Slovensko v mobile už ohodnotilo aj združenie Slovensko.Digital

Mobilnú aplikáciu Slovensko v mobilu okomentoval Ján Suchal z občianskeho združenia občianskeho združenia Slovensko.Digital. Prvá verzia aplikácie Slovensko v mobile podľa neho dnes zatiaľ neprinesie revolúciu do spôsobu, akým vybavujeme byrokraciu. Zatiaľ je funkcionalita tejto aplikácie veľmi obmedzená a je zameraná na jednu činnosť prihlasovanie na štátne portály (napr. do elektronickej schránky na slovensko.sk).

Avšak tak ako elektronická schránka, tak aj väčšina ostatných systémov stále nie je pripravená na zobrazovanie na mobilných zariadeniach. Preto budete naďalej potrebovať počítač na štátne služby, avšak už bez čítačky. Pre niektoré elektronické služby nejde o žiadnu novinku, lebo je ich možné používať cez mobilné zariadenia roky (napríklad el. služby obcí cez systém DEUS).

V praxi budete stále musieť zapnúť počítať a otvoriť si napríklad štátny portál slovensko.sk. Jediný rozdiel nastane pri prihlasovaní, ktoré by mala mobilná aplikácia zjednoduší. Prvotnú aktiváciu aplikácie je potrebné vykonať jednorazovo pomocou elektronického občianskeho preukazu. Bohužiaľ aplikácia zatiaľ nepomôže s podpisom úradného dokumentu.

Združenie Slovensko.Digital síce považuje aplikáciu za kvalitnú, ale chýba jej funkcionalita, ktorá by ľuďom uľahčila vybavovanie celej byrokracie elektronickou cestou. To znamená od prihlásenia na mobile, cez vyplnenie podania až pod podpísanie. Podľa združenia už pritom existujú na trhu hotové riešenia, ktoré obsahovali napríklad aj podpisovanie a dali by sa aspoň čiastočne využiť (napr. riešenie DEUS).

Aplikácia je už dostupná v obchode Google Play. Pre jej aktiváciu je nutné si v nej najprv vytvoriť 6-ciferný PIN kód. V prehliadači na stránke svm.slovensko.sk potom zvolíte „Aktivovať online” a prihlásite sa pomocou e-dokladu a čítačky. Následne si vygenerujete aktivačný kód, ktorý prepíšete do aplikácie a potom prepíšete ďalší aktivačný kód z aplikácie do web stránky. Tým by ste mali mať aplikáciu Slovensko v mobile aktivovanú.

The app was not found in the store. 🙁

Slovensko.Digital upozorňuje na problémy, ktoré treba v elektronických službách ešte vyriešiť

Ján Suchal  zo združenia Slovensko.Digital spísal body, ktoré je nutné v elektronických službách vyriešiť:

• 31.12.2022 končí jedna z certifikácii na elektronických občianskych preukazoch. Ak ste si neboli vybaviť nový, kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) od nového roka pomocou občianskeho preukazu nevytvoríte. KEP však stále potrebujete na väčšinu podaní. Je potrebné túto situáciu urýchlene riešiť. Za jedno z kľúčových riešení pokladáme možnosť všetky podania, pri ktorých “na papieri” stačí vlastnoručný podpis, autorizovať aj bez podpisovacej aplikácie iba potvrdením úkonu prihláseným používateľom – tzv. “autorizácia klikom. Legislatívu na toto máme pripravenú už roky. Technicky tiež neexistujú prekážky.
• Aplikácia Slovensko v mobile je centrálne riešenie na prihlasovanie, pre koncového občana sú však dôležité služby. Očakávame, že jednotlivé úrady začnú svoje elektronické služby okamžite upravovať tak, aby boli použiteľné pre mobilné zariadenia. Od MIRRI očakávame tvrdú ruku. Je naozaj neprijateľné a v rozpore so štandardami, aby v roku 2022 štátne služby neboli zobraziteľné a použiteľné na mobilných zariadeniach.
• Aktivácia mobilnej aplikácie Slovensko v mobile je dnes naviazaná na elektronický občiansky preukaz. Aj keď sú ich vydané milióny, veľká časť ľudí sa s nimi nikdy neprihlásila a pravdepodobne si bezpečnostný kód už nepamätá. Je potrebné zvážiť, či nepomôže aktivácia aplikácie aj bez občianskeho preukazu na špecializovaných pracoviskách. To bolo pôvodne aj v pláne, no nepodarilo sa to zatiaľ zrealizovať.
• Čo najskôr je potrebné začať synchronizovať projekty “Slovensko v mobile” a “Modernizácia slovensko.sk”, pretože síce boli historicky rozdelené, ale ide o extrémne úzko súvisiace projekty, ktoré musia spolupracovať. Cieľom nemôže byť to, aby sme mali všetko v mobilnej aplikácii, rovnako musia byť služby prístupné aj na iných zariadeniach. Nie všetko je vhodné riešiť na mobile.


Pôvodný článok 19.6.2022

Čo je projekt Slovensko v mobile?

Aplikácia Slovensko v mobile občanovi zjednoduší spôsob používania elektronických služieb štátu a bude slúžiť ako inteligentná schránka správ a úložisko dokumentov, ktoré fyzická osoba potrebuje. Pôjde v podstate o mobilné ID. Celý projekt Slovensko v mobile je rozdelený na dve časti:

  • Hlavný produkt – Natívna mobilná aplikácia Slovensko v mobile, ktorá bude poskytovať vybrané mobilné eGOV služby, vrátane registrácie osoby a autentifikácie osoby cez mID
  • Vedľajší produkt – Vybudovanie Dizajn systému pre natívne mobilné aplikácie, ktorý obsahuje jednotný dizajn pre moduly eGOV pre mobilné aplikácie, opakovateľne použiteľné elementy publikované aj ako Open-source a návrhové vzory pre vytváranie aplikácií používajúcich eGOV služby.
Slovensko v mobile
Foto: Mirri.gov.sk

Slovensko v mobile poskytne občanom viacero výhod:

  • zníženie času potrebného na prihlásenie sa na portál ÚPVS
  • poskytnutie možnosti pristupovať k eGOV službám cez smartfón
  • zlepšenie eGOV služieb prostredníctvom aktívneho zapojenia občana/podnikateľa do procesu
  • zvýšenie komfortu pri komunikácii so štátom
  • doklady o vozidle vždy k dispozícii cez aplikáciu, doklady na základe vlastníctva/splnomocnenia
  • zrušenie dodatočných nákladov na čítačky eID na viac pracovísk, prípadne kúpa novej pri strate alebo zničení

Vydanie aplikácie sa oneskorilo, niektoré funkcie pribudnú časom

Pôvodný harmonogram hovoril o dodaní prvej fázy projektu Slovensko v mobile najneskôr do siedmich mesiacov od účinnosti zmluvy – čo vychádzalo do konca marca. Okrem mobilného ID zahŕňala aj zasielanie push notifikácií. Kvôli problémom vo vývoji sa tak však stane až v 20. júna. Bohužiaľ zatiaľ bude Slovensko v mobile nebude fungovať plnohodnotne, čo sa týka práve aj push notifikácií.

Podľa portálu Žive.sk funkcia vyvinutá je, ale nedotiahlo sa prepojenie s tretími stranami, čiže rôznymi úradmi, ale aj schránkou elektronickej pošty na Slovensko.sk. Push notifikácie tak momentálne fungujú jedine s kalendárom najdôležitejších dátumov. Postupne ich budú dopĺňať o aktívne notifikácie, napríklad o nedoplatku sociálneho poistenia, či elektronickú PNku. 

Štátny tajomník Hargaš vyjadril očakávanie, že mobilná elektronická schránka či nahlásenie zmeny trvalého pobytu cez mobil bude fungovať v horizonte mesiacov. Do roku 2026 má projekt zjednodušiť až 15 podobných životných situácií a počíta sa aj s API rozhraním pre komerčnú sféru. Viac podrobnosti sa dozvieme už v pondelok pri oficiálnom predstavení.

Náš tip

Značky iRobot, Owlet a leaf learn predstavili v Prahe zaujímavé novinky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *