Games

Unity mění pravidla instalačních poplatků » Vortex

Unity mění pravidla instalačních poplatků » Vortex

Na začátku minulého týdne se společnost Unity omluvila za zmatek, kterou vyvolalo oznámení nového obchodního modelu. Ten počítá se zavedením tzv. instalačních poplatků, pokud autor aplikace přesáhne stanovenou hranici výdělků a počtu instalací. S tím se však pojila celá řada nezodpovězených otázek a velká nelibost ze strany vývojářů, kterým se nové podmínky a způsob jejich uplatňování ani trochu nezamlouval. Společnost Unity proto slíbila, že přinese revidovaný plán, který zohlední požadavky vývojářů a učiní využívání enginu snazší a přehlednější. Tak se i stalo a Unity si po hrozícím exodu vývojářů k jiným technologiím sype popel na hlavu.

Za společnost mluví její ředitel Marc Whitten v otevřeném dopisu, který už podle očekávání začíná omluvou. Whitten dále připouští, že měli změny připravit společně s vývojáři a už v první vlně zahrnout zpětnou vazbu, tedy ještě před tím, než byly instalační poplatky vůbec oznámeny. „Naším cílem je snaha zajistit, abychom mohli pokračovat ve vaší podpoře dnes i v budoucnu a mohli denně investovat do našeho herního enginu,“ vysvětlil pak Whitten důvody, kvůli kterým společnost poplatky zavedla. Nezdálo se však, že by vývojáři-uživatelé nerozuměli snaze získat další příjmy, šlo ovšem o zmiňovaná nedorozumění a nedostatečně přesně vystihnutá pravidla, která vedla k vlnám kritiky.

„Akceptujeme vaše stížnosti a učinili jsme změny v pravidlech, které je řeší,“ napsal pak prezident Unity a představil ony zásadní změny. Tou první je potvrzení, že bezplatné využívání enginu zůstává skutečně bezplatné a žádné poplatky se jej nebudou používat. Naopak, byl zvýšen limit příjmů, po kterých už je nutné Unity odvádět procenta z prodejů, a to ze 100 000 dolarů na dvojnásobek. Jako bonus pak Unity odstraňuje nutnost využívat úvodní obrazovku s nápisem „Made with Unity“ a její používání bude v nové verzi enginu od příštího roku volitelné. Druhou zásadní změnou pak je nutnost platit poplatky jedině v případě, pokud vývojář využívá předplatné Unity Pro nebo Unity Enterprise a za 12 měsíců přesáhne v příjmech 1 milion dolarů.

Ve finále budou moci autoři aplikací vzniklých na Unity sami rozhodnout, zda je pro ně výhodnější podělit se o 2,5procentní podíl z příjmů nad 1 milion dolarů nebo platit za jednotlivé instalace.

Ani tady ale změny nekončí, protože Unity uvádí, že se poplatky budou vztahovat jen na hry, které vzniknou v nové verzi enginu vydaného příští rok. Jinak řečeno, projektů, které vznikají na aktuální verzi enginu, se poplatky nebudou týkat vůbec, jedině za předpokladu, že se vývojáři rozhodnou své hry na nový engine převést a teprvé od toho okamžiku se začne počítat 12měsíční výše příjmu rozhodující pro platbu za instalace. Společnost Unity také vycouvala z přesvědčování, že má „nástroje“, které dokážou instalace vypočítat a veškeré ohlašování tak jde přímo za vývojáři a jejich vlastní formu reportingu. Ve finále pak budou moci autoři aplikací vzniklých na Unity sami rozhodnout, zda je pro ně výhodnější podělit se o 2,5procentní podíl z příjmů nad 1 milion dolarů nebo platit za jednotlivé instalace. Tak jako tak, Unity slibuje, že bude vždy účtovat nižší z těchto dvou budoucích částek.

Společně s dopisem Marca Whittena pak Unity zveřejnilo i přehlednou stránku, kde změny ještě blíže vysvětluje a snaží se odpovídat na další otázky. Jednou z nejčastějších je, zda se přeinstalování hry na jednom počítači započítává jako nová instalace. Už před zavedením výše popsaných změn zástupci Unity uváděli, že nikoliv a odkazovaná stránka to potvrzuje. Druhým, velmi častým dotazem, pak bylo, jak to bude s hrami distribuovanými skrze služby typu Game Pass, kde se dá očekávat rapidní nárůst instalací. Nyní je společnost Unity stručná a uvádí, že se instalace takto distribuovaných her nad stanovený limit skutečně započítávají, ale právě v tomto případě – kdy mohou instalace vzrůst a zároveň vývojáři či vydavatel nemusí obdržet přesná data od zprostředkovatele služby – je vhodné využít základní odečet 2,5 procent příjmů. Jako poslední bod ujasňování, jak to s poplatky bude, pak Unity zveřejnilo i přehlednou kalkulačku, kde je možné spočítat si, na kolik mohou poplatky přijít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *