Skip to content

Bloomberg už zná změny v poplatcích za engine Unity » Vortex

Bloomberg už zná změny v poplatcích za engine Unity » Vortex

Na začátku nového týdne se společnost Unity oficiálně vyjádřila k vlně kritiky, kterou s sebou přineslo oznámení nového obchodního modelu. Jak už jsme vás opakovaně informovali, Unity Technologies zavede od 1. ledna 2024 tzv. instalační poplatky, které po překročení stanovených limitů budou muset hradit vývojáři. Jednoduše řečeno jde o poplatek za instalaci aplikace či hry ze strany zákazníka, které by se však podle vedení společnosti měly týkat jen přibližně 10 procent uživatelů enginu. Vývojáři přesto reagovali velmi ostře, zmiňovali nejrůznější případy možného zneužití či příliš velkého zásahu do svého podnikání a otevřeně mluvili o bojkotu technologie i přechodu k jiným enginům. Zástupci společnosti se proto omluvili za nejasnosti, které prvotní oznámení vyvolalo, potvrdili, že se kritikou zabývají a slíbili už brzy přijít s důležitými změnami. Důležitá schůzka už nicméně měla v Unity proběhnout, jak informuje agentura Bloomberg a novinář Jason Schreier, který se údajně dostal k záznamu a cituje z něj připravované změny.

Zatímco původně se počítalo s tím, že povinnost platit poplatky budou mít i ti vývojáři, kteří využívají engine bezplatně, nyní se zdá, že Unity bude chtít peníze jen po těch, kdo se svými aplikacemi a hrami skutečně uspějí. Jak uvádí Schreier, poplatky by se v upraveném plánu měly týkat jen vývojářů či vydavatelů, jejichž příjmy přetnou hranici 1 milionů dolarů. Důležitá je také informace, že výše poplatků by neměla přesáhnout 4 procenta z celkových tržeb, což se začíná z druhé strany tvářit jako obvyklé poplatky, kterými je například zatíženo využívání Unreal Enginu. Podle Schreiera pak mělo vedení Unity mluvit také o tom, že společnost nebude vyžadovat placení poplatků zpětně, což ale bylo upřesněno už v souvislosti s původním plánem minulý týden.

Důvodem, proč zatím nebyly nové podmínky veřejně oznámeny, je podle viceprezidenta Marca Whittena snaha dohodnout se na podmínkách přímo se zákazníky a případně vyhovět jejich požadavkům. Společnost podle Whittena nechce opakovat fiasko z minulého týdne, v rámci kterého muselo docházet na nejrůznější upřesnění, která se však už nutně nemusela dostat ke všem vývojářům. Skutečnost, že společnost Unity celou situaci nezvládla, pak měl potvrdit i CEO John Riccitiello, který připustil, že celá řada věcí šla udělat lépe. Na druhou stranu je ale přesvědčen, že neexistuje scénář, ve kterém by zpráva o masivní transformaci obchodního modelu mohla být přijata lépe a ztracenou důvěru nyní bude muset společnost podle Riccitiella napravit činy, nikoliv slovy.

Posledním bodem schůzky, o kterém se zmiňuje Jason Schreier, je způsob měření samotných instalací. Původně totiž Unity mluvilo o tom, že využije vlastní nástroje, což jen vedlo k nejasnostem a otázkám, jak toho chce společnost dosáhnout v mnoha různých případech. Nakonec by ale reportování o počtu instalací mělo jít přímo za vývojáři či vydavateli, tedy – opět – podobně jako v případě Epic Games a Unreal Enginu, kde dochází k vlastnímu reportingu tržeb pro výpočet poplatků. Mnoho dalších otázek ale odpovězeno nebylo, například, jak to bude s hrami v předplatných, jako je Game Pass, jaký klíč použije Unity na rozhodnutí, jaké charitativní akce jsou dostatečně charitativní, případně jaký mechanismus společnost uplatní při posuzování, zda došlo k „install-bombingu“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *