Games

Vyhrievanie vody v bazéne pomocou datacentier? Ako to funguje?

Technologická firma Deep Green sa vo Veľkej Británii rozhodla otestovať, ako by fungovalo, keby vodu vo verejných bazénoch vyhrievali pomocou datacentier. Tie by sa nachádzali priamo pod bazénom. Prvé testovanie už prebehlo a použili pri ňom datacentrum vo veľkosti práčky, informuje TheVerge.

Využívanie mini datacentier môže znamenať zavedenie udržateľného spôsobu využívania a získavania energie. Veľký objav by to neznamenalo len pre majiteľov verejných bazénov. Rovnako tak by z neho profitovali aj majitelia datacentier. Ako je to možné?

Bazén potrebujete na to, aby bol použiteľný pre verejnosť zohriať na určitú teplotu. Naopak datacentrá musíte udržovať v stálej chladnejšej teplote, pretože majú tendenciu sa prehrievať. A teda keďže by teplo z centier smerovalo do bazéna, ten by sa vedel použiť naopak na chladenie celého dátového úložiska.

Mark Njornsgaard, CEO | Zdroj: TheVerge

Využitie tejto inovácie uvítajú určite všetci majitelia plavární, ktoré museli kvôli vysokým cenám energií ostať zatvorené. CEO spoločnosti Deep Green, Mark Bjornsgaard, sa vyjadril, že spoločnosť vidí ponuku a dopyt ako dve strany rovnakej mince. Podľa neho je až 97 % elektriny ktorú zhltnú dátové úložiská vydávaných do obehu ako teplo. Tieto centra sú neslávne známe aj pre svoju vysokú spotrebu energie a vody na chladenie.

Koľko sa ušetrí a kto zaplatí celú prevádzku?

Len nedávno sa o niečo podobné pokúsil Microsoft. Ten ponoril svoje servery pod vodu a zároveň ich namočil do tekutých kúpeľov. Celý princíp stratégie Deep Green je ponorenie svojho hardvéru do “boxu” s minerálnym olejom, cca o veľkosti práčky. Tento olej zachytí teplo z počítačov, ktoré bude odvádzať do bazéna nachádzajúceho sa nad ním. Takáto technika dokáže zohriať bazén až na 30 stupňov Celzia60 % času testovania.

bazeny uk
Takto funguje technológia | Zdroj: Deep Green

Výsledkom je zníženie spotreby plynu o 62 % a tiež zníženie emisií oxidu uhličitého (spojené s plynom) v objeme 26 metrických ton ročne. Náklady sa z predpokladaných 100 000 libier ročne znížia o takmer 20 000 libier, čo predstavuje 20 % zmenu. A to nie je málo. O náklady na prevádzku datacentra a celej technológie sa stará Deep Green. Financuje to peniazmi od klientov, ktorý využívajú služby dátových centier (ako úložisko dát).

Náš tip

TikTok si chce udobriť vlády! Pridáva kartu pre edukáciu používateľov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *