Games

Utrum pro šmejdy. Smlouva už nejde “podepsat” jen po telefonu

Důvěřiví a ukvapení zákazníci, kteří by mohli podlehnout vábení “výhodných” telefonických nabídek, jsou od 1. ledna 2023 lépe chráněni přímo zákonem. Pozměněná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a rovněž občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebitelům se postarala mimo jiné o zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím telefonických hovorů. V lednové Monitorovací zprávě tuto novinku podrobněji popisuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

“Nová právní úprava má zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro spotřebitele nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení. Nově je telefonicky možné spotřebitele kontaktovat s pouhou nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen spotřebiteli zaslat bez zbytečného odkladu,” vysvětluje ČTÚ ve zprávě.

Spotřebitel má díky novým pravidlům možnost si na základě získaných informací lépe a delší dobu rozmyslet, zda smlouvu uzavře či nikoliv. “K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán,” doplňuje Úřad.

V případě uzavírání smluv ke službám elektronických komunikací je dokonce “ve hře” také souhrn, který musí odpovídat šabloně definované EU a který musí oslovovaný zákazník dostat. Toto platí již od 1. července 2022. “U distančně uzavíraných smluv jsou pak podnikatelé povinni bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, smluvní informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě,” podotýká ČTÚ.


ČTÚ rozdal poskytovatelům internetu pokuty ve výši 5,3 milionu Kč

Zprávičky

Marek Houser

Marek Houserčtení: 2 minuty (
uložit na později

)čtení: 2 min.

uloženo


uložit na později

2 min.