Android

Nieuw TU/ecomotive concept beweert CO2-uitstoot tijdens productieproces auto’s met een derde te kunnen verlagen

Volgens onderzoek van sectororganisatie Auto Recycling Nederland gaat de gemiddelde auto nog geen 20 jaar mee. Niet alleen bij het draaien van al die automotoren komen een hoop broeikasgassen vrij. Ook bij het produceren komen tonnen CO₂ vrij. Volgens een studententeam van de TU in Eindhoven kan het minder. Voornamelijk door na die 20 jaar niet alles op de stort te gooien.

Een concept in twee delen

Een auto bestaat uit enorm veel onderdelen. Zoals wel vaker zijn het vooral de zwakkere schakels die de levensduur van een auto bepalen. Wanneer een auto naar de sloop gaat is bijvoorbeeld het onderstel (tenzij je Italiaans rijdt) vaak nog prima. Accu’s, de motor en veel van het loopwerk is dan nog prima te reviseren. Het interieur, elektra zoals cruise control en digitale zijspiegels en bussen en pakkingen, dat gaat minder lang mee. In ons huidige systeem is het economisch vaak niet rendabel om alles wat her te gebruiken is ook daadwerkelijk van de sloop te redden.

Dat moet volgens de studenten van TU/ecomotive anders. Zij stellen voor om auto’s modulair te gaan bouwen. In ieder geval in een losse boven- en onderkant. Zo kunnen bepaalde onderdelen op het voertuig blijven en hoeven ze niet voor het einde van hun levenscyclus gerecycled te worden. Dit concept, genaamd Eterna, moet bij implementatie de CO₂-uitstoot per auto met zo’n 20 ton terugbrengen.

Een andere kijk

Het concept is meer dan alleen een berekening. Doel is ook de auto- industrie te inspireren anders na te denken over het ontwikkelen, produceren en gebruiken van auto’s. Het concept toont een bewustzijn van de beperkingen die onze aarde kent en die de afgelopen decennia veelal zijn genegeerd door de grootkapitalisten.

Door een auto niet meer als een geheel te zien worden er op grote schaal dus enorm veel grondstoffen bespaard. Dat alles zonder dat de consument er iets van moet merken. De TU/ecomotive denkt dat implementatie van het concept kan leiden tot lease constructies waar auto’s centraal worden beheerd. Het leasebedrijf zorgt voor up-to-date voertuigen waarvan elke vijf jaar de bovenkant wordt onderhouden en elke twintig geheel wordt vervangen. De onderkant wordt dan enkel gereviseerd.

Het team gaat nu eerst op tour om het idee aan de man te brengen. Vanaf half augustus zijn ze op pad. Onderweg doen ze in Duitsland, België en Italië universiteiten, evenementen en de kantoren van onder andere Ford en Ferrari aan.

Wil je meer weten over de mobiliteitsoplossingen van de toekomst?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *