Android

Nederland naar een CO₂ vrije toekomst zonder benzine- en dieselauto’s

Het komt steeds vaker voor dat grote steden in Europa diesel- en benzineauto’s verbannen. Dit heeft te maken met de leefbaarheid in de steden en de gezondheid van de bewoners. Daarnaast stoten deze auto’s met verbrandingsmotoren ook broeikasgassen uit, wat zowel schadelijk is voor het milieu als voor de gezondheid van de mens. Daarom streeft Europa naar een CO₂-vrije toekomst in 2050. In dit artikel lees je over hoe Europa dit doel nastreeft en hoe haalbaar deze plannen zijn.

Amsterdam neemt maatregelen

In Nederland zijn er al verschillende milieuzones aangelegd, zoals in Utrecht, Rotterdam en Arnhem. Eerder heeft Amsterdam nieuwe maatregelen ingevoerd rondom het toelaten van benzine- en dieselauto’s. Vanaf 2020 mogen binnen de A10 geen dieselauto’s ouder dan 15 jaar komen. Vanaf 2025 zijn vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s, touringcars en OV bussen niet langer welkom binnen de A10. In 2030 moet de bebouwde kom helemaal vrij zijn van voertuigen die op diesel, gas of benzine rijden. Dit alles is gedaan om te voldoen aan toekomstige Europese plannen en om de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te bevorderen.

De aanpak van Europese steden

Net als Nederland nemen ook andere Europese landen maatregelen door vergelijkbare initiatieven te implementeren. In Berlijn is het doel gesteld om tegen 2030 een derde van alle auto’s niet meer op fossiele brandstoffen te laten rijden. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 geen voertuigen met fossiele brandstoffen meer in de stad te hebben. Frankrijk heeft strengere maatregelen ingevoerd, waarbij in 2024 geen dieselauto’s meer in Parijs mogen rijden. Dit zal ook gelden voor benzineauto’s, maar dat doel is vastgesteld voor 2030. Wat betreft steden met een slechte luchtkwaliteit kunnen we Rome noemen, waar de luchtkwaliteit verslechtert door het grote aantal auto’s en scooters. Rome heeft nog geen grootschalige aanpak geïmplementeerd. Wel is het plan om in 2024 geen dieselauto’s meer toe te staan.

Ambitieuze doelen, maar niet onbereikbaar

Europa heeft het plan om tegen 2050 volledig CO₂-vrij te zijn, maar is dit plan wel haalbaar? Volgens wethouder Sharon Dijksma is het een ambitieus doel, maar niet volledig onbereikbaar. Het is een uitdaging om alle auto’s met verbrandingsmotoren uit steden te verwijderen. Vooral omdat veel mensen tweedehands auto’s hebben die meestal op fossiele brandstoffen rijden. Om dit doel te bereiken, moeten de prijzen van elektrische auto’s omlaag gaan. Als deze prijzen dalen en gecombineerd worden met regelgeving en subsidies, is de opkomst van elektrische auto’s zeker mogelijk. Kortom, het doel is dus zeker haalbaar. De grote vraag is of het tegen 2050 zal lukken.

Alternatieve vervoersmiddelen

Wanneer we denken aan duurzame vervoermiddelen, zien we meestal elektrische voertuigen voor ons. Toch biedt de toekomst andere duurzame alternatieven die kunnen bijdragen aan het behalen van de Europese doelstellingen. Naast elektrische voertuigen zijn er voertuigen die op waterstof rijden. In plaats van een accu hebben ze een tank gevuld met waterstof.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze voertuigen om ze succesvol te maken. De vraag blijft echter of waterstofvoertuigen een alternatief kunnen worden voor elektrische auto’s. Daarnaast is het altijd mogelijk om te kiezen voor vervoermiddelen die geen auto’s zijn. We zullen in de toekomst een toename zien van elektrische fietsen en scooters. In steden kunnen we elektrische trams, treinen en bussen verwachten.

Wil je meer weten over de toekomst van de mobiliteit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *