Skip to content

Natáčate videá na sociálne siete? Nezabudnite si splniť novú povinnosť

Osoby, ktoré natáčajú videá na sociálne platformy ako YouTube, TikTok, Facebook Watch, Instagram Reels a podobne, musia splniť oznamovaciu povinnosť. Dotknuté osoby ju mali splniť do konca minulého roka, ale je pravdepodobné, že zavedenie tejto novinky nepostrehli. Všetky podstatné informácie sú zverejnené na stránke RPMS.

Nová oznamovacia povinnosť pre tvorcov mediálneho obsahu na internete

Fyzické osoby vlastniace kanál na populárnych mediálnych platformách sú povinné najneskôr v deň spustenia tejto audiovizuálnej mediálnej služby oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby. Prípadné neoznámenie je spojené s peňažnou sankciou. Cieľom RPMS údajne nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia. Preto sa touto formou obracajú na spomenutých poskytovateľov s výzvou na dokončenie oznamovacej povinnosti.

TikTok | Zdroj: Miroslav Schwamberg

Pokiaľ si zakladáte kanál na niektorej zo sociálnych platforiem, musíte požiadať o autorizáciu s dostatočným predstihom pred zamýšľaním spustenia samotnej služby. Rada má na jej udelenie totiž až 90 dní. Všetky dotknuté osoby už zaevidované v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmiu boli na zmenu včas upozornené listom pre prevenciu nezákonného konania.

Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu. Autorizáciu po novom potrebujú aj vysielatelia internetových rádií. Doterajšie licencie na vysielanie klasických rádií a televízií sa nahrádzajú autorizáciami vysielania. Všetky dotknuté subjekty majú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora.

Náš tip

Zima operátorom nepraje. Toto sú problémy, ktorým musia čeliť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *