Android

Federale rechter maakt gehakt van TikTokverbod Montana

Nergens op gebaseerd, veel te ver reikend en paternalistisch van aard. Federale rechter van de Amerikaanse staat Montana Donald Malloy had geen goed woord over voor het TikTok verbod dat de staat afgelopen mei heeft aangekondigd. Het voldoet volgens Malloy niet aan de standaarden waaraan wetten dienen te voldoen voordat ze worden uitgevaardigd. De toekomst van de wet staat duidelijk op losse schroeven.

Staat breed verbod ter bescherming van tere burgerzieltjes

Afgelopen mei, te midden van een westerse paniek betreffende vermeende spionage door de Chinese overheid via de TikTok app, besloot de overheid van de staat Montana voor het gemak de app maar compleet te verbieden. Binnen de staatsgrenzen mag geen enkele burger meer gebruik maken van de app. Op overtredingen staan flinke boetes. Dat alles om spionage vanuit China, waarvoor geen enkel bewijs bestaat, het hoofd te kunnen bieden.

Voor de duidelijkheid: het doelwit zijn van prangende ogen uit Beijing is beslist geen pretje. Gezien de nauwe verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven in China, is het daarnaast ook niet onmogelijk dat Beijing toegang kan krijgen tot gegevens van westerse gebruikers. Toch is daar nog geen bewijs voor. Dus, is het verstandig om overheidswerknemers te verbieden de app te gebruiken op werktelefoons? Zonder meer. Is het geoorloofd om je hele bevolking de les te lezen? Nee. Zeker niet aangezien datadiefstal kennelijk alleen een noemenswaardig probleem is wanneer de dader een ideologische vijand is.

Onvoldoende grond voor een totaalverbod

Omdat een groep burgers en TikTok zelf menen dat met het verbod hun rechten worden aangetast, is er van de zomer een rechtszaak aangespannen tegen Montana. Aan Christian Corrigan, vertegenwoordiger voor de staat Montana, de taak om de rechter te overtuigen dat het verbod wel degelijk grondrechtelijk is. Dat gaat nog niet erg lekker. Tijdens een recente zitting kreeg Corrigan van de rechter te horen dat zijn analogieën “niet echt goed” zijn.

Rechter Malloy is duidelijk niet te spreken over de gang van zaken. Volgens hem heeft de staat op basis van bijzonder weinig bewijs een verreikend besluit genomen. Dat het gebruik van TikTok gevaren kent, dat gelooft Malloy wel. Maar: “De staat hoeft niet een commissie op te richten om aan te tonen dat vuur gevaarlijk is, of water nat.” De eerdere besluiten die genoemd werden door Corrigan werden eveneens door de rechter van tafel geveegd. Die zijn totaal inconsistent en “lijken eerder bedoeld om China een lesje te leren en niet om burgers te beschermen.”

De rechter zegt zo snel mogelijk de wet tijdelijk buitenspel te willen zetten in afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak. Dat betekent echter niet dat TikTok de zaak zomaar gaat winnen. Toch is er te spreken van een eerste overwinning voor kamp TikTok. Nu de basis van de wet ontoereikend is genoemd door een rechter, zal de staat Montana er een flinke kluif aan hebben om dat recht te trekken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *