Games

ČTÚ rozdal poskytovatelům internetu pokuty ve výši 5,3 milionu Kč

Český telekomunikační úřad před několika hodinami vydal svou první letošní Monitorovací zprávu s novinkami ve své působnosti. Mimo jiné se v ní opětovně věnuje kontrolám dodržování pravidel pro poskytování připojení k internetu, která jsou platná od začátku roku 2021, a také zákona o elektronických komunikacích, který začal platit o rok později. Po nedávném třetím kole kontrol Úřad vyčíslil, jak je na tom poctivé informování zákazníků a do jaké výše se vyšplhaly celkové pokuty za porušování stanovených podmínek.

“Úřad opětovně kontroloval mj. zda jsou správně uváděny příslušné rychlosti ke každému nabízenému tarifu, správně vysvětleny odchylky a uvedena informace o možnosti reklamovat službu v případě odchylek. Současně kontroloval plnění některých povinností souvisejících s poskytnutím informací před uzavřením smlouvy (zejména shrnutí smlouvy), respektive plnění vybraných informačních povinností u smluvní dokumentace, jakož i ve vztahu k transparentnosti a zveřejňování informací,” píše se ve zprávě.

Kontroly zatím probíhaly ve třech kolech a to od ledna 2021 do prosince 2022. V prvním si ČTÚ posvítil na 1 500 subjektů, v druhém zkontroloval 393 poskytovatelů a v posledním třetím celkem 85. Pozitivní zprávou je, že 99 % zákazníků údajně mělo ke konci roku 2022 informace o parametrech služby přístupu k internetu přístupné od poskytovatelů těchto služeb a v souladu s pravidly, což je zásadní posun od února 2021.

Český telekomunikační úřad ve zmíněném období rozdal celkem 419 pokut. Jejich celková výše se vyšplhala na hodnotu 5 279 000 Kč. “Kontroly subjektů, které stále neplní své zákonné povinnosti, budou i nadále individuálně pokračovat a v případě zjištění porušení zákonných povinností, mohou být například opětovně pokutovány,” dodává závěrem ČTÚ.

Jak jste spokojení se svým poskytovatelem?

Zdroj: ČTÚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *