Games

Activision neuznal odborovou skupinu z Raven Software » Vortex

Zaměstnanci testovacího oddělení studia Raven Software, které náleží Activisionu, založili na konci minulého týdne odborovou skupinu a podle obvyklého postupu požádali formální cestou vedení společnosti o všeobecné uznání coby odborového subjektu. V této souvislosti se o Raven Software mluvilo jako o prvním videoherním studiu v Severní Americe, které své odborové plány dotáhlo tak daleko, čemuž přispělo zejména hlasování v malém počtu lidí, kteří byli všichni na osobní rovině dle svých vyjádření poškození neadekvátními podmínkami na pracovišti. I z toho důvodu získali 78 procent pozitivních hlasů a mohli přejít na popisovaný druhý krok. Jak už ale Activision naznačoval v první odpovědi, ochota dát prostor odborové skupině pod vlastní střechou nebyla příliš velká a následující vyjádření přichází se zřejmě očekávaným výsledkem. Activision žádost o uznání odborů testerům Ravenu nepotvrdil a vyčkává na další možné kroky.

„Ve společnosti Activision Blizzard hluboce respektujeme právo všech zaměstnanců na vlastní rozhodnutí, zda se připojit k odborům,“ zní začátek vyjádření k Raven Software. „Původní žádost CWA (zastřešující odborová organizace, pozn. red.) jsme minulý týden pečlivě posoudili a snažili jsme se s CWA najít oboustranné přijatelné řešení. Bohužel se ale oběma stranám dosáhnout shody nepodařilo,“ vyjadřuje svůj postoj vedení společnosti. V prohlášení nicméně uvádí, že očekávají ze strany odborové skupiny v Raven Software podání petice k Národní radě pro pracovní vztahy, prostřednictvím které budou chtít vynutit volbu předáků pověřených jednat se zaměstnavatelem. To ale momentálně Activision Blizzard neřeší a vyčkává, jaké budou další kroky odborářů.

V mezičase vedení společnosti znovu připomíná, že hlasování o založení odborů proběhlo jen v úzkém kruhu vývojářského oddělení, a přitom se má týkat celého studia Raven Software. Proto by podle Activisionu bylo žádoucí, aby hlasovali všichni zaměstnanci, protože mají právo na to, aby byl jejich hlas vyslyšen a individuálně započítán. Tím Activision naráží sice na nadpoloviční počet hlasů, které byly pro založení odborů, ale jen z necelé čtyřicítky zaměstnanců, kteří všechna komentovaná úskalí práce zažívali společně. Na to konto pak vedení Activisionu dodává – stejně jako v průběhu minulého víkendu – že v uplynulých letech stoupl plat testerů v Ravenu o 41 procent, došlo na prodloužení pracovního volna, rozšíření přístupu ke zdravotním výhodám i pro blízké osoby zaměstnanců a že více než 60 procent lidí pracujících na dohodu o provedení práce přešlo na plnohodnotnou pracovní smlouvu.

Co se týče odborové skupiny, reakci nadřízených nepřijímá a skutečně bude podávat petici ke zmiňované Národní radě. Prostřednictvím ní by mohlo dojít k oficiálnímu uznání skupiny a mohly by proběhnout volby předáků nutné k tomu, aby odbory mohly začít fungovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *